Topparks Camperpark, Oldenzaal

Geen gewone camperparkeerplaats, maar een uniek camperpark op een prachtige, bosrijke locatie. Zorgvuldig landschappelijk ingepast en volop aandacht voor beleving. Zomaar enkele uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het ontwerp dat ik heb mogen maken voor het camperpark van Topparks in recreatiegebied Het Hulsbeek bij Oldenzaal. Het inrichtingsplan is onderdeel van het gewijzigde bestemmingsplan en vormt tevens de basis voor de uitvoering. Hierbij worden “toekomstbomen”, zoals verschillende oudere vitale zomereiken, dennen en andere inheemse soorten, gespaard. De  talrijke exoten op dit perceel, zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zijn wel verwijderd. De randen en open plekken worden opnieuw aangeplant met inheems een gebiedseigen bomen en struweel. Hiermee wordt, naast belevingswaarde, de biodiversiteit verhoogd. De paden worden voorzien van halfverharding. In het plan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande hoogteverschillen. Voor visueel contact met het nabijgelegen water wordt een aantal zichtlijnen gecreëerd. Het camperpark opent in het voorjaar van 2019 haar poorten.