Vlinderhof

Voor het park Stakenkamp in de Oldenzaalse wijk Zuid-Berghuizen heb ik de Vlinderhof ontworpen en de uitvoering begeleid. De komende jaren zal hier een klein natuurgebiedje ontstaan waar bijen, vlinders en andere insecten, maar ook vogels, zich helemaal happy zullen gaan voelen. Er zijn wilde bloemenmengsels gezaaid en een uitgebreid sortiment inheemse bomen en struiken geplant. Ook vinden we er hoogstam fruitbomen en insectenhotels. De Vlinderhof heeft, naast haar functie met betrekking tot insecten, het bevorderen van biodiversiteit en beleving, een belangrijke educatieve waarde, ondermeer voor leerlingen van de aangrenzende basisschool.