Lanschapsplan Tankenberg

Op het perceel van het vroegere restaurant de Tankenberg, later restaurant Pan, tussen Oldenzaal en de Lutte, worden twee nieuwe landhuizen ontwikkeld. Voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing heb ik het het landschapsplan, onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan, ontworpen. Een zo authentiek mogelijk Herstel van het oorspronkelijke reliëf van dit deel van de Oldenzaalse Stuwwal vormt een belangrijk onderdeel van het plan. Hiervoor wordt deel van het terrein, ooit afgegraven voor de bouw van het vroegere restaurant, laag voor laag weer opgebouwd met klei en grond dat elders op de Tankenberg is vrijgekomen. Verder zal het voor dit gebied zo typerende kleinschalige coulisselandschap met houtwallen, bomen en extensieve (bloemrijke) weiden worden gerealiseerd. Het landschapsplan zal zoveel mogelijk voor en tijdens de bouw van de woningen worden uitgevoerd. Het project zal naar verwachting in de loop van 2020 worden opgeleverd.