Ecologische verbindingszone Jufferbeek Noordwest en Zuid

Groenbeheerplan ecologische verbindingszone Jufferbeek Noordwest en Zuid, Oldenzaal (2012). Tevens ontwerp informatiepanelen, zowel grafisch als inhoudelijk.