Erfgoed Bossem, lattrop

Voor Erfgoed Bossem in Lattrop hebben we een plan gemaakt voor het herstel van de bestaande eikenlaan en de ontwikkeling van bloemrijke bermen, kruidenzomen en bloemrijk grasland rond de verschillende bijzondere verblijfsaccommodaties. (2011)