Studie landschappelijke inpassing Hotel de Wiemsel, Ootmarsum

In 2010 hebben wij een studie gedaan naar een verantwoorde landschappelijke inpassing van de door de toenmalige directie voorgenomen uitbreiding van hotel de Wiemsel. In het ontwerp staan de beleving van, en een mooie overgang naar, het Twentse landschap en de realisatie van een stevige kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving centraal. Leidend in de ontwerpstudie waren de waarden van het omringend landschap, de kansen die de natuurlijke situatie met betrekking tot de waterhuishouding (grond- en oppervlaktewater op het terrein) biedt en het streven naar meer biodiversiteit. Met het oog op een goede waterhuishouding zijn twee varianten onderzocht: de aangrenzende beek op een natuurlijke manier door het terrein laten meanderen en het realiseren van laagte met enkele slenken, eveneens in de vorm van een meander.