Speelvoorzieningen wijk Graven es, Oldenzaal

Voor Oldenzaalse nieuwbouwwijk Graven Es, gebied 9, hebben wij de plannen voor de aanleg van speelvoorzieningen uitgewerkt in presentatietekeningen en een bijdrage geleverd aan de info-inloopavond voor bewoners, georganiseerd door de wijkraad. De keuzes zijn in een eerder stadium gemaakt in een werkgroep met bewoners uit de wijk.