Landschappelijke tuin in stadsrand Oldenzaal

In Oldenzaal hebben we onlangs een natuurrijke landschappelijke tuin gerealiseerd, in de overgang tussen stedelijk  en landelijk gebied.

Om te beginnen zijn de bestaande houtwallen met inheemse bomen en struweel gedund, zijn exoten verwijderd en zijn diverse grote bomen, waaronder een grote oude eik, een zeer grote wilg en enkele oude fruitbomen, vakkundig en verantwoord gesnoeid. Het dunnen van een houtwal doen we bij voorkeur gefaseerd, over een cyclus van 7 tot 10 jaar. Dus ieder jaar iets, mondjesmaat. Omdat er hier sprake was van achterstand hebben we nu wat rigoureuzer moeten dunnen. Het gazon langs de houtwal hebben we deels omgetoverd tot een bij- en vlindervriendelijke kruidenzoom / bloemenweide (met kwaliteitszaden van Cruydthoeck) en er zijn nieuwe bosschages met gevarieerd inheems en gebiedseigen struweel geplant. De strakke oevers van de sloot zijn deels verlaagd waardoor een licht glooiend, meer natuurlijk, beeld ontstaat. Op een beschutte plek langs de sloot hebben we een iets verlaagde verblijfsplek gemaakt, vanwaar een fraai zicht op het landschap is gecreëerd. Op het terrein is ook een heuse vuurplaats gecreëerd.

De opdrachtgever heeft er voor gekozen om ons niet alleen als ontwerpbureau in te schakelen, maar ook de realisatie volledig bij ons neer te leggen. Wij hebben het basisontwerp gemaakt en de uitvoering door onze vaste uitvoeringspartner begeleid en geregisseerd.

Voor een natuurlijke tuin als deze maken we bij voorkeur een basisontwerp en doen we de fine-tuning in het werk zelf. Hierdoor is er tijdens de uitvoering voldoende ruimte om  “iets te laten ontstaan”. Door als ontwerper de regie in handen te houden en door een goede samenwerking met ons vaste team hoveniers en landschappers ontstaat er een prachtig en gebalanceerd resultaat dat recht doet aan de gewenste natuurlijke en “natuurrijke” sfeer en het aangrenzende landschap.