Landschapsplan “Erve Grootenhuys” te Deurningen (2013 – 2016)

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw woonhuis en een Bed & Breakfast heb ik in 2013/2014 het landschapsplan voor Erve Grootenhuys (v/h Erve Wolbert) mogen ontwerpen en schrijven. Met de uitvoering van dit plan wordt er een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor de groene omgeving. Dit komt tot uitdrukking in het herstel van oude houtwalstructuren, de realisatie van nieuwe houtwallen, bomenrijen en -groepen, een poel en natuurontwikkeling. Daarnaast is er een aantrekkelijk wandelpad gerealiseerd dat de Reininksweg en de Kerkweg met elkaar verbindt voor het publiek zal worden opengesteld. De wandelaar zal dan worden geleid over een bloemrijk hooiland, door een hoogstamfruitgaard, langs een poel, door houtwallen, etc.

Dergelijke plannen worden met de grootste zorgvuldigheid ontwikkeld. Het vereist maatwerk in de ruimste zin van het woord. Gedegen onderzoek naar de historische ontwikkeling van de plek, aspecten met betrekking tot bodem, grondwater en flora, gebiedskenmerken, wet- en regelgeving, etc, vormen de basis van het landschapsplan.

Voor dit plan hebben wij, naast de landschappelijke paragraaf van het bestemmingsplan, het ontwerp met bijbehorend bestek gemaakt en hebben we de regie/uitvoeringsbegeleiding tijdens de uitvoering gedaan.