Landgoed

Momenteel werken wij aan het herstelplan voor een landgoed en de tuin rond het bijbehorende landhuis, gelegen in de omgeving van Oldenzaal. Naast ontwerp en verdere planvorming heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om ook de uitvoering bij ons neer te leggen. Dit laatste doen wij samen met onze partner. Deze heeft specialisten in dienst, zowel op het gebied van tuinaanleg als met betrekking tot alle aspecten van landschappelijk groen.

Het oorspronkelijke ontwerp is in de jaren 1920 gemaakt door de beroemde landschapsarchitect L.A. Springer. In die tijd werkte Springer veel in opdracht van o.a. Twentse textielfabrikanten. Kenmerkend voor Springer was veelal een “gemengde stijl”, waarbij de tuin nabij de woning  in een formele stijl was ontworpen, terwijl verder van de bebouwing af gekozen werd voor de in die tijd populaire Engelse landschapstijl.

Bij dit project zullen waar mogelijk onderdelen van het oorspronkelijke plan zo authentiek mogelijk hersteld worden. Voor zover dat niet mogelijk is, zal ontworpen worden “in de geest van Springer”. Ook zullen er nieuwe elementen worden toegevoegd, hetgeen prima past in het streven naar het ontwikkelen van een historische gelaagdheid op een historisch landgoed.

De eerste fase is in 2016 uitgevoerd: de tuin rond het landhuis. We hebben gekozen voor een formele basis met heldere strakke lijnen. Het groene geraamte wordt gevormd door strakke haagsegmenten van Taxus baccata en enkele vlakken met wintergroene maagdenpalm. De beplanting daarentegen is weelderig en losjes en doet denken aan een Engelse border. Het sortiment vaste planten is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt gecombineerd met heerlijk geurende rozen. Gekozen is voor kleine groepen die volgens een min of meer vast ritme worden herhaald in de borders. De borders op het hoger gelegen gedeelte zetten zich voort onderaan de fraai gerestaureerde keermuur en wordt begrensd met een nieuw aangelegd pad van oude gebakken klinkers. In de borders zijn ook vroegbloeiende stinzensoorten en bolgewasjes geplant. Deze bloeien voorafgaand aan het uitlopen van de vaste planten, de eerste reeds in februari. Speciaal voor dit project landgoed hebben we tevens een aantal grote plantbakken ontworpen, gemaakt van onbehandeld inlands eiken (zie foto)