Ontwerp en realisatie tuinaanleg “Erve Grootenhuys” te Deurningen (april 2016)

Na het ontwerpen van het landschapsplan, het onderdeel “landschap” in het bestemmingsplan en de uitvoeringsbegeleiding bij de realisatie van het landschapsplan heb ik tevens het ontwerp mogen maken voor de tuin rondom het woonhuis en de bed & breakfast. Het wordt een tuin met gazons,  grote groepen Rhododendrons en fraaie bomen, passend in het landschap. Verder van de bebouwing af zijn uitsluitend inheemse bomen en struiken toegepast en zullen de graspercelen worden omgevormd tot bloemrijk grasland.

Bijzonder in de tuin nabij de woning zijn de “Perennial Islands”, bloemeneilanden met zorgvuldig geselecteerde vaste planten. Dit laatste is een van mijn specialiteiten als vasteplantenspecialist.

Voor de verhardingen worden mooie materialen gebruikt als oude gebakken klinkers in combinatie met natuursteen. Daar waar halfverharding wordt toegepast wordt gebroken zandsteen gebruikt.

De tuin zal straks heel mooi overlopen in het natuurlijke landschappelijke gedeelte en het omliggende Twentse landschap. Ten aanzien van de architectuur van gebouwen in het buitengebied geldt dat compositie van de bebouwing en de vorm van de kapconstructie bepalend zijn voor een juiste inpassing in het landschap. Ook voor de tuinaanleg is het van belang dat ontwerp, materiaalkeuze en vooral de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de beplanting, geen afbreuk mogen doen aan een zo authentiek mogelijke “Twents landschap”- beleving vanuit de omgeving.

De realisatie van de tuin en de verhardingen doen we in eigen beheer, in samenwerking met partner Damink Tuin & Landschap uit Agelo.

De tuin is in juni 2016 opgeleverd

Landschapsplan “Erve Grootenhuys” te Deurningen (2013/2014/2015)

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw woonhuis en een Bed & Breakfast hebben wij  in 2013/2014 het landschapsplan voor Erve Grootenhuys (v/h Erve Wolbert) mogen ontwerpen en schrijven. Met de uitvoering van dit plan wordt er een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor de groene omgeving. Dit komt tot uitdrukking in het herstel van oude houtwalstructuren, de realisatie van nieuwe houtwallen, bomenrijen en -groepen, een poel en natuurontwikkeling. Daarnaast is er een aantrekkelijk wandelpad gerealiseerd dat de Reininksweg en de Kerkweg met elkaar verbindt in de toekomst voor het publiek zal worden opengesteld. De wandelaar zal dan worden geleid over een bloemrijk hooiland, door een hoogstamfruitgaard, langs een poel, door houtwallen, etc.

Dergelijke plannen ontwikkelen wij met de grootste zorgvuldigheid. Het vereist maatwerk in de ruimste zin van het woord. Gedegen onderzoek naar de historische ontwikkeling van de plek, aspecten met betrekking tot bodem, grondwater en flora, gebiedskenmerken, wet- en regelgeving, etc, vormen de basis van het landschapsplan.

Voor dit plan hebben wij het ontwerp met bijbehorend bestek gemaakt en doen we de regie/begeleiding tijdens de uitvoering in 2015/2016.

Landschapsplan “Erve Grootenhuys” te Deurningen (2013/2014/2015)

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw woonhuis en een Bed & Breakfast hebben wij  in 2013/2014 het landschapsplan voor Erve Grootenhuys (v/h Erve Wolbert) mogen ontwerpen en schrijven. Met de uitvoering van dit plan wordt er een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor de groene omgeving. Dit komt tot uitdrukking in het herstel van oude houtwalstructuren, de realisatie van nieuwe houtwallen, bomenrijen en -groepen, een poel en natuurontwikkeling. Daarnaast is er een aantrekkelijk wandelpad gerealiseerd dat de Reininksweg en de Kerkweg met elkaar verbindt in de toekomst voor het publiek zal worden opengesteld. De wandelaar zal dan worden geleid over een bloemrijk hooiland, door een hoogstamfruitgaard, langs een poel, door houtwallen, etc.

Dergelijke plannen ontwikkelen wij met de grootste zorgvuldigheid. Het vereist maatwerk in de ruimste zin van het woord. Gedegen onderzoek naar de historische ontwikkeling van de plek, aspecten met betrekking tot bodem, grondwater en flora, gebiedskenmerken, wet- en regelgeving, etc, vormen de basis van het landschapsplan.

Voor dit plan hebben wij het ontwerp met bijbehorend bestek gemaakt en doen we de regie/begeleiding tijdens de uitvoering in 2015/2016.

Landschapsplan “Erve Grootenhuys” te Deurningen (2013/2014/2015)

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw woonhuis en een Bed & Breakfast hebben wij  in 2013/2014 het landschapsplan voor Erve Grootenhuys (v/h Erve Wolbert) mogen ontwerpen en schrijven. Met de uitvoering van dit plan wordt er een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor de groene omgeving. Dit komt tot uitdrukking in het herstel van oude houtwalstructuren, de realisatie van nieuwe houtwallen, bomenrijen en -groepen, een poel en natuurontwikkeling. Daarnaast is er een aantrekkelijk wandelpad gerealiseerd dat de Reininksweg en de Kerkweg met elkaar verbindt in de toekomst voor het publiek zal worden opengesteld. De wandelaar zal dan worden geleid over een bloemrijk hooiland, door een hoogstamfruitgaard, langs een poel, door houtwallen, etc.

Dergelijke plannen ontwikkelen wij met de grootste zorgvuldigheid. Het vereist maatwerk in de ruimste zin van het woord. Gedegen onderzoek naar de historische ontwikkeling van de plek, aspecten met betrekking tot bodem, grondwater en flora, gebiedskenmerken, wet- en regelgeving, etc, vormen de basis van het landschapsplan.

Voor dit plan hebben wij het ontwerp met bijbehorend bestek gemaakt en doen we de regie/begeleiding tijdens de uitvoering in 2015/2016.

Landschapsplan “Erve Grootenhuys” te Deurningen (2013/2014/2015)

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw woonhuis en een Bed & Breakfast hebben wij  in 2013/2014 het landschapsplan voor Erve Grootenhuys (v/h Erve Wolbert) mogen ontwerpen en schrijven. Met de uitvoering van dit plan wordt er een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd voor de groene omgeving. Dit komt tot uitdrukking in het herstel van oude houtwalstructuren, de realisatie van nieuwe houtwallen, bomenrijen en -groepen, een poel en natuurontwikkeling. Daarnaast is er een aantrekkelijk wandelpad gerealiseerd dat de Reininksweg en de Kerkweg met elkaar verbindt in de toekomst voor het publiek zal worden opengesteld. De wandelaar zal dan worden geleid over een bloemrijk hooiland, door een hoogstamfruitgaard, langs een poel, door houtwallen, etc.

Dergelijke plannen ontwikkelen wij met de grootste zorgvuldigheid. Het vereist maatwerk in de ruimste zin van het woord. Gedegen onderzoek naar de historische ontwikkeling van de plek, aspecten met betrekking tot bodem, grondwater en flora, gebiedskenmerken, wet- en regelgeving, etc, vormen de basis van het landschapsplan.

Voor dit plan hebben wij het ontwerp met bijbehorend bestek gemaakt en doen we de regie/begeleiding tijdens de uitvoering in 2015/2016.