Landschapsplan voormalig hotel Kampbeek te Denekamp

Landschapsplan met bijbehorende ecologische analyse als onderdeel van een bestemmingsplan ten behoeve van een transformatie van het voormalige hotel naar een kantorengebouw, in samenwerking met Sylvester Natuurontwikkeling (2010)