Landschapsplan te Balkbrug

Landschapsplan ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van een houtzagerij in het Reestdal in het buitengebied van Balkbrug. Hiermee is het beeld vanuit het landschap op de buitenopslag verzacht en kreeg het omringende grasland door de aanplant van Elzensingels en de ontwikkeling van bloemrijk grasland een natuurlijker karakter. (2011)