Landschapsplan “de Koekoek”

Landschapsplan en een ecologische analyse in het kader van een gewenste trasformatie van voormalige agrarische gebouwen naar een nieuwe bestemming, in samenwerking met Sylvester Natuurontwikkeling  (2008)