Stadspark Stakenkamp, Oldenzaal

Inrichtingsvisie/ontwerp (2014-2016)

Voor het Park Stakenkamp in de Oldenzaalse wijk Zuid Berghuizen heb ik een ontwerp gemaakt met daarin verschillende onderdelen. De aanleg van het erf met boerderijtuin rond boerderij Stakenboer is reeds uitgevoerd. Andere onderdelen zijn de insectentuin, genaamd “Vlinderhof”, een educatieve bostuin en speelvoorzieningen met als thema “natuurlijk spelen”. Deze drie onderdelen vormen de volgende fasen in de ontwikkeling van het park en hebben betrekking op thema’s als spelen, ontdekken, natuurbeleving, ecologie, biodiversiteit en educatie.