Hulsbeker Watermolen, Oldenzaal

Ontwerp en projectbegeleiding molenbrug/wandelsteiger van cortenstaal, de “molencirkel” met 12 Bentheimer zandstenen zuilen, informatietafels, speciaal vormgegeven banken en landschappelijke inpassing van het project Hulsbeker watermolen, Oldenzaal (2011/2013)

Doel van het project is het op een bijzondere manier beleefbaar maken van de archeologische resten van de middeleeuwse watermolen in de Gammelkerbeek en het realiseren van een waterrad. Daarnaast spelen educatieve aspecten met betrekking tot de molengeschiedenis van Oldenzaal en de toekomst van waterkracht als duurzame energiebron een rol.

Het project omvat de volgende onderdelen:

  • De beekoevers natuurlijker en belevingsvoller maken,
  • het toegankelijk en beleefbaar maken van de oude resten middels een kunstzinnig vormgegeven molenbrug gemaakt van cortenstaal,
  • de realisatie van een cirkel met twaalf zuilen van Bentheimer zandsteen die verwijzen naar de 12 molens die Oldenzaal in haar historie heeft gekend,
  • het realiseren van een groot waterrad, eveneens van cortenstaal,
  • het plaatsen van twee informatietafels waar de bezoeker op aantrekkelijke wijze informatie vind over de historie van de vroegere watermolen en de molengeschiedenis van Oldenzaal en waterkracht,
  • het plaatsen van speciaal ontworpen zitbanken, gemaakt van blokken Bentheimer zandsteen en een staal.