Groen Schoolplein Basisschool de Leemstee, Oldenzaal

Ontwerp voor de omvorming van het volledig verharde schoolplein naar een schoolplein met veel groen in de vorm van bomen, heesters, fruitbomen, een gemengde haag inheemse soorten, een moestuin en wilde bloemenmengsels. Verder een amfitheater – annex chillplek – , uitdagende en spannende speeltoestellen, ter plaatse gemaakt van forse stammen van de acacia. In het ontwerp is aansluiting gezocht met het aangrenzende park Stakenkamp met daarin de Vlinderhof, waarbij qua vormgeving is voortgeborduurd op de “meander” van de Vlinderhof, welke weer een verwijzing is naar de beek die hier eeuwen geleden stroomde. Bij de uitvoering worden vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Zo worden de stoeptegels verwerkt in het amfitheater. De speeltoestellen en -aanleidingen worden zodanig uitgevoerd dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en worden ook officieel gekeurd en gecertificeerd.

Het ontwerp is conceptueel en geeft in grote lijnen weer hoe het er uit komt te zien en wat de kosten zijn. Verschillende factoren, zoals de vorm van boomstammen, de beschikbare en vrijkomende materialen en de inzet van vrijwilligers bepalen uiteindelijk het beschikbare budget. Hierdoor is optimaal ruimte voor creativiteit en flexibiliteit tijdens de uitvoering, kan optimaal worden afgestemd op de situatie en mogelijkheden die er zijn vanuit de opdrachtgever en wordt tegelijkertijd het budget goed bewaakt. Voor de uitvoering van dit project hebben we de samenwerking gezocht met de Tuinen van Geerdink uit Neede.