Avatarz Nature Park, Oldenzaal

Studie/schetsplan naar mogelijkheden c.q. kansen en haalbaarheid m.b.t. realisatie recreatief oppervlaktewater op het terrein van Avatarz en kanoverbindingen met de vijvers op recreatiepark Het Hulsbeek en Outdoor Challenge Park te Oldenzaal (2013).