Urnenkelders Gemeentelijke begraafplaats Schipleidelaan, Oldenzaal

Ontwerp en bestek urnenkelders op de gemeentelijke begraafplaats in Oldenzaal (2010).

In het ontwerp is voortgeborduurd op het stramien waarin de bestaande urnenkelders en culumbaria zijn aangebracht.