Industrieterrein de Elsmors, Oldenzaal

Ontwerp en regie aanleg retentiegebied voor de Elsmors t.b.v. peilbeheer van de Jufferbeek bij piekaanvoeren,  in combinatie met natuurontwikkeling in ecologische verbindingszone Jufferbeek (2013)