Projecten in het kader van buurtparticipatie

Regelmatig worden wij gevraagd om projecten te ontwerpen en te begeleiden waarbij vrijwilligers als buurtbewoners, verenigingsleden, etc., worden ingezet.