Ecologische verbindingszone Jufferbeek Noordwest

Beheervisie/Groenbeheerplan met bijbehorend groenwerkplan ecologische verbindingszone Jufferbeek Noordwest, Oldenzaal (2004).